XXI BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2018


Prorrogat el termini de presentació de dossiers fins el dia 3 de juny per participar a la “XXI Biennal d’Art Contemporani Català 2018” itinerant per Catalunya.

Es convoca la "XXI BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2018", organitzada per Canals Art i l’Ajuntament de Sant Cugat, amb l’objectiu d’estimular i promoure la creativitat dels joves artistes visuals.

1. Poden participar-hi tots els artistes empadronats a Catalunya, menors de 35 anys. Queden exclosos els artistes que hagin participat en les dues últimes edicions de la Biennal.
2. El tema, la tècnica i el procediment són lliures. Les obres han de ser inèdites i realitzades en el darrer any i no han d’haver estat seleccionades ni premiades en cap altre certamen.
3. Els artistes seleccionats rebran 300 €, en concepte d’honoraris i drets d’imatge.
4. S’ha de presentar un dossier en un únic arxiu, en format PDF amb:
       a) fotocopia DNI, dades personals i informació de contacte.
       b) declaració d’intencions de l’artista ò statement (màxim 1.500
            caràcters).
       c) breu currículum artístic.
       d) full d’empadronament a Catalunya
       e) enllaços d’interès.
       f) les obres presentades en el dossier indicaran:
           - títol de l’obra
           - fitxa tècnica
           - descripció (màxim 4.000 caràcters)
           - necessitats del muntatge
           - imatges de les obres
          - dossier amb informació textual y visual d’obres anteriors (5 mínim).
5. Aquest dossier s’ha d’enviar en un únic arxiu, en format PDF (de menys de 3 Mb) a la direcció de correu electrònic biennal2018@canals-art.com. La recepció de dossiers es prorroga fins el dia 3 de juny de 2018.

6. El jurat de selecció està format per:
Josep Canals, Galerista i fundador de la Biennal
Manuel Aramendía, Vice-degà  de Cultura de la Facultat de Belles Arts de Barcelona
Aida Marín, Historiadora d’Art i comissària  (Reus)
Albert Mercadé, Director de la Fundació Arranz-Bravo (L´Hospitalet de Llobregat)
Ricard Planas, Editor de Bonart (Girona)
Jesús Vilamajó, Director de l’Embarrat (Tàrrega)

7. El jurat seleccionarà un màxim de 15 artistes, que passaran a formar part de l’exposició "XXI BIENNAL 2018". Les decisions del jurat són inapel·lables
8. L’autor/a seleccionat cedeix els drets de reproducció de les obres seleccionades durant el termini de durada de la Biennal, a fi de promoure i difondre l’exposició i l’obra seleccionada, de la manera més adequada possible.
9. La selecció de les obres per a ser exposades en la XXI  Biennal implica la seva cessió temporal per part dels/les artistes a favor dels organitzadors. Durant el període expositiu de la Biennal no es poden retirar ni reclamar les obres per a d’altres exposicions ni intercanvis comercials. Si hi ha alguna incidència o canvi en els períodes d’exposició, s’informarà immediatament als autors/autores, per al seu coneixement.
10. Les obres seleccionades s’exposaran del 14 de setembre al 18 de novembre de 2018 al Centre d’Art Maristany del carrer d’Àngel Guimerà, 2 de Sant Cugat del Vallès.
11. La participació en aquesta "XXI BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2018" estableix l’acceptació d’aquestes bases.

Més informació: biennal2018@canals-art.com