Convocatòria del XV Premi de Pintura Francesc Gimeno, 2018L'Ajuntament de Tortosa, a través del Museu, convoca la XV edició del Premi de Pintura Francesc Gimeno, hereu de la Medalla Gimeno, que inicià els seu recorregut l'any 1949.

 Els objectius del certamen són fomentar la creació i la recerca artística en el camp de la pintura, fer visible i apropar al públic la producció actual, així com reforçar els vincles del Museu amb la contemporaneïtat.

Obert a la pluralitat de tècniques i suports en què es formula la pintura contemporània, el Premi de Pintura Francesc Gimeno és una aposta per la revalorització d'aquest llenguatge artístic.

La convocatòria, d'àmbit estatal i caràcter biennal, s'obre del 21 de maig al 15 de juny de 2018 i esta dotada amb un únic premi de 5000 €, quantitat que estarà subjecta a la retenció fiscal corresponent.

El jurat d'aquesta edició està format per Joaquim Cantalozella Planas, artista, Doctor en Belles Arts i professor del departament d’Arts Visuals i Disseny de la Universitat de Barcelona, cap d'estudis de la facultat i coordinador del grau de Belles Arts; Albert Mercadé Ciutat, historiador i crític d’art, Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, Llicenciat en història de l’art per la Universitat de Barcelona i Universitat de la Sorbonne de París i Director de la Fundació Arranz Bravo; Núria Rodríguez Calatayud, artista, Doctora en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València i professora del Màster de Producció Artística de la mateixa Universitat.

Lloc: Tortosa
Dates: del 21 de maig al 15 de juny