Visions dels Pirineus. Entre la Renaixença i el Modernisme de Teresa-M.Sala