La construcción de la (s) historia (s) del arte contemporáneo en China

El passat 2 de maig la professora d'història de l'art de la Universitat de Barcelona Laia Manonelles, va presentar el seu llibre "La construcción de la(s) historia (s) del arte contemporáneo en China a Casa Asia.

Com es construeix la història de l'art contemporani xinès? Des de quines perspectives? Qui són els que esbossen els discursos teòrics i expositius a partir de monogràfics, assajos, catàlegs i llibres d'entrevistes? Quins són les expectatives que genera i de quina manera aquestes infuyen en la seva recepció en un marc internacional? Tals preguntes han d'emmarcar-se en l'emergència de l'art xinès contemporani en l'escenari global en la dècada dels noranta i en la ràpida consolidació de gran part dels seus artistes, a partir del nou mil·lenni, al mercat artístic transnacional. El present llibre recull una sèrie d'entrevistes a diferents historiadors, crítics d'art i comissaris que han participat activament en l'elaboració de la(s) història(s) de l'art contemporani a Xina des d'una polifonia de veus i prismes. Els relats presentats des de la primera persona del singular constitueixen una font clau per elaborar la història, àdhuc sent conscients del repte d'articular-la mentre està en construcció. Aquestes converses es converteixen en instruments per reinterpretar, dialogar i reflexionar sobre els paradigmes i narratives que acompanyen al denominat art contemporani xinè