I USE TO SEE, mostra d'instal·lacions d'art sonor


Màster d'Art Sonor de la UB

Convent de Sant Agustí, Barcelona
30 i 31 de maig de 2017, de 17h a 21h 

Des del Màster d'Art Sonor de la UB es presenta una mostra d'obres, instal·lacions sonores interdisciplinàries que vinculen els interessos personals del autors amb el potencial dels espais i entorns del Convent de Sant Agustí, tot explorant possibles ressonàncies acústiques i artístiques.