Gravitacions


Espai 13, Fundació Miró
Del 26 al 30 de maig de 2017

Inauguració:
Divendres 26 de maig a les 12:30h


Projecte educatiu que vincula la programació de l’Espai 13 amb un grup d’alumnes de batxillerat artístic.
Comprèn diverses fases al llarg d’un curs escolar que inclouen visites a les exposicions del cicle; contacte directe amb els artistes i amb el comissari; cerca i intercanvi d’imatges; producció, discussió i presentació pública de treballs.
L’objectiu principal és aproximar els alumnes a l’art contemporani, posant-los en contacte amb processos de treball professional i introduint alguns d’aquests processos en la seva pròpia formació. També es vol fomentar un pensament crític envers la creació artística.
El punt de partida de cada fase és una selecció de les imatges documentals dels propis artistes. Els alumnes responen a les imatges amb noves imatges, generant així un diàleg visual. De manera paral·lela, produeixen obra que revisa, aprofundeix o posa en qüestió algun aspecte de les exposicions.
Al final, una selecció de les peces s’exhibeix a la Fundació Joan Miró. La preparació de la mostra implica la creació de comissions dedicades a un seguit de tasques relacionades: disseny d’un cartell, redacció d’un programa de mà, planificació de la distribució espacial de les obres i previsió de les necessitats tècniques.