DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 2017


Dijous 18 de maig de 2017

Enguany, per a la 39a. edició el Consell Internacional dels Museus (ICOM) ha proposat el lema " Museus i històries punyents. Dir allò que no es pot explicar als museus".
La història és un instrument esencial en la definició de la identitat d'un poble. Cada poble es defineix a través de grans fets històrics i fundadors.
El tema d'aquest any, al posar de relleu el paper dels museus com a centres pacificadors de les relacions entre els pobles, vol destacar com acceptar un passat punyent suposa un primer pas per contemplar un porvenir comú sota el signe de la reconciliació.
Un any més el museus adherits a la Xarxa de Museus Locals (67 museus i equipaments culturals de 52 municipis de la província de Barcelona) volen afegir-se a aquesta commemoració obrint molts d'ells les seves portes i programant activitats relacionades.

+ info