CONCURS DE MURALS PER A LA TRANSFORMACIÓ DE L'ESPAI URBÀ