Presentació de Departament Exotèric 2017

Espai Taller, MACBA
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE: Dijous 26 de gener de 2017, a les 18 h

Programa per a estudiants universitaris
Convocatòria per al projecte oberta fins el 31 de gener de 2017


Departament exotèric és un projecte artístic i una plataforma educativa adreçada a estudiants de graus universitaris, cicles de formació i ensenyaments artístics. El projecte indaga en la possibilitat de generar un espai per l’intercanvi d’idees, experiències i coneixements entorn i a partir de l’art contemporani des d'un plantejament educatiu que propicia l’horitzontalitat i l’autogestió entre els seus participants.


Departament exotèric es desenvolupa de febrer a desembre, a partir d’una sèrie de sessions diverses que combinen xerrades, visites a diferents espais culturals, visionats i sessions amb convidats. Sota la consigna «Què vols aprendre? Què pots ensenyar?», els interessos dels participants construeixen la programació del projecte i obren un espai on poder accedir a respostes alternatives a les del context educatiu reglat.