Polititzacions del malestar

http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Polititzacions-del-malestar