I Concurs de Còmic "Una trajectòria estel·lar"

SENER
Recepció de projectes fins el 3 de febrer de 2017

Concurs destinar a persones majors d'edat de qualsevol edat o nacionalitat.

L'objectiu del concurs és donar vida d'una forma dibulgativa a la història de SENER a l'Espai, amb la que acostar a les noves tecnologíes en el camp aeroespacial a la població.

BASES