OBJECTES BANALS, Quim Cantalozella


Casa de la Paraula
Del 17 de desembre de 2016 al 19 de març de 2017

Inauguració:
Dissabte 17 de desembre a les 12h

L’exposició que presenta Quim Cantalozella a la Casa de la Paraula consta de més d’una desena de pintures recents, fetes a l’oli, que segueixen un fil conceptual unitari. Les obres es presenten sense cap mena d’informació addicional a part del títol de l’exposició, Objectes banals, per tal de potenciar la imatge per damunt d’interpretacions més literàries. El títol, de connotacions ambigües, pretén establir un joc de dualitats entre allò que està representat i el mateix suport que el presenta, fent clara referència a les capacitats narratives del discurs artístic i de la mateixa pintura.