Vintè Concurs de Cartells de la Universitat d'Estiu UdLUniversitat de Lleida
Convocatòria oberta fins el 17 de febrer de 2017

El Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària de la Universitat de Lleida convoca el vintè concurs de cartells per anunciar l’edició de l'any 2017 de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida.
El concurs és adreçat a tothom que hi vulgui participar.

BASES