Qualsevol objecte és un espai temporal, Nicolás Lamas


Espai 13, Fundació Joan Miró, Barcelona
Del 17 de novembre al 8 de gener de 2017

Inauguració: 
Dijous 17 de novembre, a les 19h

Qualsevol objecte és un espai temporal planteja un seguit de trobades i diàlegs oberts entre peces que giren al voltant d’allò que és objectual, allò que és visual i allò que és digital des de diverses aproximacions. A través d’aquestes peces, Nicolás Lamas explora la càrrega poètica que s’activa en interactuar físicament amb certs objectes, entesos com a espais actius amb múltiples nivells d’informació i susceptibles de canvis de forma i contingut en els seus processos de transformació.

Lamas proposa un sistema de múltiples associacions i referències amb el qual analitza diferents relacions causals entre cultura i natura, imatge i matèria, o informació digital i realitat. Una xarxa de vincles entre objectes i imatges que ens porten a redefinir i pensar la natura de les coses a partir d’altres criteris. D’aquesta manera intenta posar en evidència les inconsistències que es generen entre el món físic i els sistemes de representació i pensament que el construeixen.