Convocatòria de pràctiques al museu 2016 - 2017

Museu Picasso
Termini de presentació fins el 21 de novembre de 2016

Programa adreçat a alumnes que hagin superat el 80% dels crèdits del grau (gener 2017).

El programa de pràctiques per a estudiants universitaris del Museu Picasso respon a un ferm compromís per part del museu de col·laborar de manera activa en la formació de futurs professionals, com a part de la seva funció educativa.

Amb aquest programa de formació mitjançant les pràctiques es vol promoure l’aprenentatge mitjançant l’experiència en els àmbits professionals que es desenvolupen al museu, tot proporcionant a estudiants de diverses vies formatives la possibilitat d’aprendre de la pràctica professional quotidiana i per tant millorar les seves capacitats d’inserció al món laboral.

El programa inclourà sessions de formació directes amb els caps i altres integrants del departament, així com una reunió informativa setmanal amb altres representats departamentals del museu i visites formatives a institucions patrimonials que ofereixin una ampliació dels coneixements oferts.

Llocs de pràctiques:
- Departament de restauració i conservació preventiva
- Departament d'educació i activitats
- Departament de publicacions
- Departament de continguts digitals