Col·lecció Singulartiats del Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis