Les estudiants de la Universitat de Barcelona ja poden accedir al Campus Virtual des del mòbil

http://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/apps/apps_ub/campus_virtual/campus_virtual.html?utm_source=facultats&utm_medium=baner&utm_campaign=campusvirtual
Una nova aplicació de la Universitat de Barcelona per al mòbil permet als estudiants accedir al Campus Virtual, de manera que poden navegar pels cursos, descarregar-ne materials o consultar qualificacions des del telèfon. L’aplicació UB Campus Virtual està disponible per a dispositius Android i iOS i es pot descarregar a les respectives botigues d’aplicacions. Per accedir-hi, únicament cal utilitzar l’identificador i la contrasenya que els alumnes facin servir per a Món UB.

A través d'aquesta app, els alumnes també podran, per exemple, rebre notificacions dels avisos que publiqui el professorat i dels recordatoris del calendari, així com participar en els debats dels fòrums. L’aplicació és una adaptació del programari lliure Moodle Mobile, el qual s’utilitza per crear cursos i llocs web dins del món de l’educació. Aquest mateix programari és el que es fa servir en el Campus Virtual de la UB, actualment amb més de 9.000 cursos per any acadèmic i uns 40.000 usuaris diaris.
L’aplicació UB Campus Virtual forma part del projecte de mobilitat de la Universitat de Barcelona, el qual vol dotar la UB d’un plantejament estratègic coherent i unificat en l’àmbit de les aplicacions mòbils, atesa la importància que ha adquirit aquest sector en els darrers anys. En aquesta línia, es va publicar una Guia de serveis mòbils. Algunes de les aplicacions que s’han llançat en l’àmbit de la UB són: UB Avisos de qualificacions, que permet rebre i consultar les notes incorporades a l’expedient acadèmic; Gaia Mission, que permet seguir la missió del satèl·lit Gaia; RIU.net, una eina educativa interactiva per avaluar l’estat ecològic dels rius; BCN Rocks, per conèixer la geologia a partir de les roques dels edificis de Barcelona, i Flood-up, que permet veure i compartir, en temps real, observacions d’inundacions i els seus efectes.
La nova aplicació UB Campus Virtual està promoguda per l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, la Unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI).