Carnet de museus de la Facultat de Belles Arts pel curs 2016-2017

QUINS AVANTATGES OFEREIX?
  
- Permet l'ENTRADA GRATUÏTA a alguns dels museus i fundacions de Barcelona.
- El poden adquirir gratuïtament els alumnes matriculats a Belles Arts i els membres del PDI i del PAS.

     QUÈ S'HA DE FER PER A OBTENIR-LO?

1.      Llegiu les instruccions penjades a la pàgina de la Facultat de Belles Arts (Espai dels Estudiants). També trobareu l'enllaç al web al marge dret d'aquest mateix bloc.
2.     Descarregueu-vos el carnet en format "Word" que trobareu també a l'Espai dels Estudiants (podeu accedir-hi des del bloc, clicant damunt el carnet, al marge dret) i ompliu-lo amb les vostres dades (Nom, DNI i NIUB).
3.     Imprimiu el carnet.
4.     Porteu el carnet imprès i la matrícula del curs (en el cas dels estudiants) al Vicedeganat de Cultura i Estudiants (Facultat de Belles Arts, Planta 0) perquè li puguem posar el segell de validació. Sense el segell, el carnet NO ÉS VÀLID.

HORARI DE SEGELLAT DE CARNETS: Dimarts de 12:00h a 13:30h.

     RECORDEU: Sempre que vulgueu anar a algun dels museus esmentats en les instruccions, heu de portar aquest carnet i el que us acredita com a estudiants de la Universitat de Barcelona. De no ser així, poden denegar-vos el descompte/gratuïtat en l'entrada.

  + info