XLIV CONCURS INTERNACIONAL DE PINTURA VILLA DE FUENTE ÁLAMO 2016

Ajuntament de Fuente de Álamo (Murcia), Concejalía de Cultura
El període d'admisió de les obres serà del 20 de juny al 8 de juliol de 2016, el dies laborables

Concurs destinat a tots els artistes sense límit d'edat.

La persona que guanyi el primer premi serà dotada amb un import de 6000 euros per part de l'Ajuntament, a més, les seves obres s'exposaran a la Sala José Hernández de la Casa de la Cultura de Fuente de Álamo en una exposició individual de l'artista.

El Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia, a través de la Concejalía de Cultura, convoca en régimen de concurrencia competitiva el XLIV Concurso Internacional de Pintura “Villa de Fuente Álamo”, con el objetivo de promocionar, premiar y difundir la Creación Pictórica Contemporánea; así como incrementar los fondos de la Colección Municipal de Pintura con la consagración de nuevos talentos.BASES
FULL D'INSCRIPCIÓ