Sense capital/ Sin capital. Els marges perifèrics.


Galeria Sicart
Inauguració:
11 de Juny de 2016 a les 12 h
Els marges perifèrics:
La funció dels marges es separar i contenir terrenys de conreu de diferent nivell per evitar esllavissades. Limiten espais i permeten la distribució dels diferents cultius. A les nostres contrades, des de temps immemorials, han servit per guanyar espai a les zones boscoses i permetre plantar-hi garrofers i oliveres, ametllers, vinya i cereals. A les planes, determinen propietats i marquen el paisatge. Amb l’abandonament dels conreus, el bosc torna al seu lloc; amb la supressió dels marges a la plana, la diversitat de les collites es dilueix.
El marges perifèrics son tres accions i una reflexió de diferents maneres de relacionar-se amb l’art contemporani des d’un territori allunyat de la centralitat.
1ª acció:
La trastera / SENSE CAPITAL:
La Trastera neix de la necessitat de produir art més enllà del context acadèmic. Som un grup d'artistes amb el propòsit de crear un espai expositiu amb una manera de funcionar basada en l'espontaneïtat i la immediatesa. Sense filtres, sense comissari / a, amb plena llibertat d'assaig. Ens sembla vital un espai que doni suport i cabuda a l'experimentació més enllà del propi resultat, que fomenti l'assaig i inevitablement també l'error.
Com a nou espai autogestionat perifèric actuem des d'una absoluta precarietat, sense altres recursos que els que cada un de nosaltres és capaç d'aportar, amb l'objectiu de ser capaços de crear un espai d'art contemporani en una població com Segur de Calafell. La Trastera és un garatge, lloc d'assaig per excel·lència, la gestionem evitant els filtres i els llargs processos de selecció dels espais on tradicionalment es mostren els treballs artístics.
SENSE CAPITAL, és una selecció dels treballs d'Alberto Gil Casedas (Zaragoza, 1.991) Albert Lozano (Barcelona, 1.975), Alexandra García (Barcelona, 1.983), Andrés Vial (Santiago de Chile, 1.980), Miguel Ayesa Usechi (Navarra, 1,985), Nikolai Vetoshkin (Oms, Rússia, 1.991) i Victòria Benítez Blanco (Barcelona, 1.975).
Sota aquest títol abordem com la gran ciutat absorbeix tota l'activitat cultural i expositiva i relega a la resta de territoris a la categoria de perifèria cultural. Alhora pretenem posar sobre la taula la precarietat laboral en el món de l'art, la mancança de recursos als quals s'han d'enfrontar els artistes junt amb la poca afluència de públic.