IV Premio de Grabado Xilográfico "LA TORRE DE L’ENCENALL"

La Torre de l'Encenall de Torredembarra
Termini d’admissió dels originals finalitzarà el 14 d’octubre de 2016

Les obres s’hauran de fer arribar a l’Arxiu Municipal de Torredembarra de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h.
El tema és lliure i la tècnica és la xilografia.
El premi té tres modalitats: Gravat infantil, gravat juvenil i gravat per adults.

La Torre de l’Encenall és el nom de l’escola de gravat xilogràfic fundada i dirigida pel mestre Antoni Gelabert i Casas a Torredembarra la primavera del 1969; un any i mig abans, havia nascut el Xiloforum a la veïna Altafulla, també sota la tutela de l’expert xilògraf i pedagog. Els seus anys d’esplendor es concentren a principis de la dècada 70 del segle passat, si bé alguns dels seus membres van continuar elaborant xilografies amb posterioritat.
El nom és la suma de dues paraules: "La Torre" abreviatura amb la que es coneix de manera col·loquial la vila de Torredembarra i "Encenall", les restes de la fusta que surten per acció del burí sobre la matriu.
La Torre de l’Encenall, formada per a joves entusiastes, interessats pel món de l’art i la cultura, va produir uns gravats en boix d’una rellevant qualitat. Els alumnes, que propi mestre denominava afectuosament “gravadors rurals”, van crear un univers genuí que recollia i combinava l’imaginari mitològic i rondallístic amb les escenes de la vida marinera i pagesa, pròpies del context que els envoltava. De les seves estampes, brolla la sensibilitat mediterrània més genuïna. Creadors de nadales, goigs i gravats d’ocasió, van trobar en l’ ex-libris el major reconeixement i la clau que els va obrir la porta a les exposicions i concursos a Barcelona.

+ info