El MNAC es fa ressò de la publicació de la tesis doctoral d’una Doctora de la Facultat de Belles Arts

El dia 16 de Juny de 2016, el blog del MNAC dirigit per Conxa Rodà, ha publicat el post

La visió artificial aplicada a les obres d’art: una nova mirada.

En ell, la Dra. Pilar Rosado ha compartit els aspectes més destacats de la seva recerca sobre la visió artificial aplicada a l’art, matèria de la seva tesi doctoral. És un article d’una especialització fora de l’habitual a blogs, però explicat planerament i amb unes imatges molt aclaridores, que  resulta d’alt interès per les possibilitats de noves connexions visuals entre obres d’art.

Les tècniques de visió artificial posen al nostre abast noves possibilitats d’aproximació a les col·leccions de les institucions artístiques. Presentem aquí aquest punt de vista alternatiu que pot servir per incentivar tant l’interès del públic com dels estudiosos. 


Utilitzant models de visió artificial que emulen els estadis inicials de la percepció visual humana, s'han pogut categoritzar grans conjunts d’imatges d’obra d’artista abstracta, concretament de l’artista Antoni Tàpies. Les imatges s’han analitzat sobre la base de les seves característiques compositives, cromàtiques i organitzatives, sense necessitat de realitzar cap anotació textual sobre aquestes, per tal que les analogies trobades ens apropin i facin més comprensibles els valors originals del creador.