Convocatòria de beques 2016, Fundació Güell


Convocatòria oberta fins al 30 de setembre de 2016

La FUNDACIÓ GÜELL convoca una beca per a joves que tinguin menys de 30 anys en el moment que fineixi el termini de presentació de sol·licituds.

Les beques estan destinades a tots els nascuts en l’àmbit lingüístic català-valencià-balear amb llicenciatura universitària, així com als nascuts fora l’esmentat àmbit lingüístic sempre que la seva llicenciatura, titulació, o desenvolupament de l'activitat artística hagi estat duta a terme dins el mateix àmbit.

Tres modalitats: