CONCURS CARTELLS SETMANA DE LA CIÈNCIA 2016


L’objectiu del concurs és seleccionar el cartell representatiu de la 21a edició de la Setmana de la Ciència.

El termini màxim de presentació serà el 9 de setembre 
de 2016 a la seu de la Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació.

La temàtica del cartell ha d’estar relacionada amb qualsevol dels objectius dels anys internacionals  que se celebren enguany:
Any Internacional dels Llegums: sensibilitzar a la ciutadania sobre els avantatges nutricionals dels
llegums com a part d'una producció d'aliments sostenibles encaminada a aconseguir la seguretat alimentària i la nutrició.
Any Internacional del Mapa: ampliar i difondre el coneixement de la cartogra a i la informació geogrà ca entre el públic en general per al seu ús i aplicació, així com per generar i construir noves formes d’entendre, utilitzar i comunicar missatges a través de l’espai geogrà c.
Any Internacional de l’Entesa Mundial: promoure una millor comprensió de l'impacte mundial de les accions locals en el repte de fomentar polítiques innovadores per a fer front a problemes d'abast mundial com ara el canvi climàtic, la seguretat alimentària o les migracions.

El concurs està adreçat a tothom que hi vulgui participar.

BASES