Convocatòria per exposar a l'Espai M de La Escocesa 2016.

Exposició individual o d'un mateix col∙lectiu artístic.
Adreçat a artistes visuals majors d'edat.

Convocatòria oberta fins els dimecres 15 de juny de 2016.

Per primera vegada, La Escocesa posa en marxa una convocatòria que convida a artistes visuals contemporanis a que presentin obra - projectes expositius d'obra pròpia per a la seva exhibició a l'Espai M, espai expositiu del centre, durant el període 25 de novembre al 4 de desembre de 2016.
La Escocesa vol obrir ponts de connexió amb l'exterior, satisfent així el creixent interès que hem percebut per part d'artistes no residents que volen connectar-se amb el nostre espai i la creativitat que en ell es desenvolupa. Amb aquesta iniciativa també volem reforçar la visibilitat de la creativitat emergent mitjançant vincles amb el sector.
L'exposició seleccionada s'inclou dintre de la línia de programació oficial d'exposicions de l'Espai M La Escocesa 2016.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA