Arts plàstiques: pintura, a "Arts i oficis"

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/arts-i-oficis/arts-plastiques-pintura/video/5597669/
El passat dia 28 d'abril, el 33 va emetre el capítol Arts plàstiques: pintura, del programa “Arts i oficis”, una sèrie  de divulgació i entreteniment, dedicada a les professions del sector de les indústries creatives.

Tot ofici necessita un sentit i una motivació. En el cas dels artistes plàstics, els dos elements es fusionen en la manera d'explicar-nos la realitat. Tota obra neix amb la voluntat de comunicar. L'artista plàstic converteix l'habilitat d'imaginar i recrear mons paral·lels en un ofici que alguns consideren simplement una manera de viure. Com sabem, doncs, que aquesta activitat funciona i transcendeix la mera expressió personal i per comunicar mitjançant l'emoció? En Yamandú Canosa, artista de llarg recorregut, l'Alejandra Ataré, una jova pintora, i els representats de la Faculta de Belles Arts treballen amb aquestes preguntes.

PROFESSIONALS
Yamandú Canosa
Alejandra Atarés Abad

CENTRE FORMATIU
Facultat de Belles Arts – Facultat de Barcelona: Els estudis artístics del nostre país van iniciar amb la transformació en facultat de l'antiga Escola Superior de Belles Arts de San Jorge, per a incorporar-se a la Universitat de Barcelona al 1978. La Facultat de Belles Arts, l'únic centre de Catalunya que imparteix la titulació de Belles Arts, manté de manera constant la demanda d'estudiants, amb un número de 400 alumnes de nou ingrés i amb 300 nous titulats cada curs.
Josep Montoya: Té estudis a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. És Llicenciat en Belles Arts (1900-1995), Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (2002), Màster en Política Docent Universitària (2006-2007), Llicenciat en Arts Escèniques per l'Institut del Teatre de Barcelona 1986-1990. Secretari Acadèmic del Departament de Pintura 2004-2008. Vicedegà de cultura i estudiants 2008-2012. Actualment, professor i coordinador General del Màster Producció Artística i Recerca ProDart, i membre de la Comissió de Coordinació i Seguiment de qualitat de Màsters i Postgraus de la Facultat de Belles Arts de Barcelona. Membre de la comissió d'Avaluació Interna -CAI- de la Facultat de Belles Arts U.B.

Alumne representant: Tura sanz

EXPERT
Sergi Aguilar