XIV Premi de Pintura Francesc Gimeno, 2016

Convocatòria del 23 de maig al 10 de juny de 2016

L'Ajuntament de Tortosa, a través del Museu, convoca la XIV edició del Premi de Pintura Francesc Gimeno, hereu de la Medalla Gimeno, que inicià els seu recorregut l'any 1949.

Els objectius del certamen són fomentar la creació i la recerca artística en el camp de la pintura, fer visible i apropar al públic la producció actual, així com reforçar els vincles del Museu amb la contemporaneïtat.
Obert a la pluralitat de tècniques i suports en què es formula la pintura contemporània, el Premi de Pintura Francesc Gimeno és una aposta per la revalorització d'aquest llenguatge artístic.
La convocatòria, d'àmbit estatal i caràcter biennal, s'obre del 23 de maig al 10 de juny de 2016 i esta dotada amb un únic premi de 5000 €, quantitat que estarà subjecta a la retenció fiscal corresponent.
El jurat d'aquesta edició està format per Pep Montoya, pintor, doctor per la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, coordina el Màster ProdArt a la mateixa facultat; Àlex Mitrani, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, comissari i crític d'art, i Joséphine Matamoros, conservadora honorària del Patrimoni i comissària d'exposicions, ha estat directora del Museu d'Art Modern de Ceret i actualment ho és del Museu d'Art Modern de Collioure.

BASES I SOL·LICITUD