Jornades de portes obertes a la Facultat de Belles Arts

Recepció i presentació conjunta dels graus de la facultat de Belles Arts i específica de cadascun dels ensenyaments que s'hi ofereixen: Belles Arts, Conservació-Restauració de Béns Culturals i Disseny.
Adreçat a alumnes de Batxillerat i CFGS i demés persones interessades en cursar qualsevol dels graus que s'hi imparteixen.

Data: 12 d'abril
Llistat d'inscripcions rebudes

Programa

10.30 hores. Sala d’Actes
Presentació dels responsables de la realització de la jornada dels diferents ensenyaments i de l'Administració del centre.

11.00 hores
Exposició del programa formatiu, programes de mobilitat, sortides professionals dels diferents graus.

12.00 hores
Visita guiada per les instal·lacions i serveis de la Facultat (biblioteca, aules, laboratoris, aules d'informàtica, etc)


Consulta d'informació prèvia
Pàgina per a conèixer la Facultat de Belles Arts: www.ub.edu/bellesarts
Grau en Belles Arts: http://www.ub.edu/bellesarts/guia_grau_bellesarts/index.htm
Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals : http://www.ub.edu/bellesarts/guia_grau_conservacio/index.htm
Grau en Disseny: http://www.ub.edu/bellesarts/guia_grau_disseny/index.htm

Lloc i accés
Sala d'Actes (1a planta) de la facultat de Belles Arts
Pau Gargallo, 4
08028 Barcelona (com arribar-hi)


Inscripció
>> Inscripció tancada.