II Jornades Internacionals de Poesia: arxius, poètiques i recepcions


II Jornades Internacionals de Poesia: arxius, poètiques i recepcions, que han organitzat el grup de recerca de la Universitat de Barcelona Poció. Poesia i educació.


Tindran lloc al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) el 27 i 28 d’octubre de 2016.

El grup de recerca Poció. Poesia i Educació , en el marc del projecte subvencionat «La poesia experimental catalana (19592004): característiques, relacions internacionals i genèriques, recepció entre els més joves» (FFI201341063P), organitza les I I Jornades Internacionals de Poesia: arxius, poètiques i recepcions, que tindran lloc al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) el 27 i 28 d’octubre de 2016.
En aquesta ocasió partim del debat al voltant dels a rxius que apleguen fotografies, vídeos, material sonor, documents històrics, manuscrits o publicacions desconegudes al voltant del que podríem anomenar “poètiques experimentals”. Catalogar aquest tipus de material i preservarlo és un primer repte, però a continuació en sorgeixen molts d’altres, que van des de la v isibilitat d’aquests arxius a la d isseminació del contingut (difusió entre el gran públic i recepció per part dels més joves dins de l’àmbit educatiu), tot passant per la indagació teòrica sobre les diferents poètiques.

Per aquest motiu plantegem una trobada internacional d’experts en aquests temes, amb un triple ventall d’objectius:

Arxius
1. Donar visibilitat a arxius (públics i privats, virtuals i tangibles) i valorarlos com a font primordial per a l’estudi i la disseminació de la poesia.
2. Reflexionar sobre el concepte d'arxiu al llarg del temps i revisar les premisses, consignes i polítiques d'arxiu actuals.
3. Examinar i repensar les formes d'exposicions d'arxius.
4. Clarificar el debat sobre les polítiques d'arxiu del material artístic digital.

Poètiques
1. Conèixer la diversitat de materials aplegats en arxius, la seva interdisciplinarietat i les diferents metodologies d’anàlisi.
2. Reflexionar sobre les funcions de l’autor, el missatge, el receptor i l’intèrpret o actor en obres que estan entre la música, la poesia, l’art i l’acció.
3. Indagar en les característiques comunes d’aquestes pràctiques, tant en el continent europeu com en l’àmbit internacional.

Recepcions
1. Conèixer l’estat de l’ensenyament de les poètiques experimentals en l’àmbit formal i no formal a Europa: com i qui les ensenya; quines experiències i propostes didàctiques hi ha, especialment les que són a partir d’arxius.
2. Reflexionar sobre el paper que la descoberta dels arxius pot tenir en la promoció de la creació artística i sobre la incidència que les diferents formes de difusió poden tenir tant en àmbits educatius com en professionals.
3. Indagar les formes de recepció de les poètiques experimentals per part dels lectors joves.


El termini per a presentar comunicacions és obert fins al 8 de maig (cal enviar les propostes a  jornadespoesiaexperimental@gmail.com).


WEB de les Jornades: