Arts plàstiques: pintura, a "Arts i oficis"


Dijous 27 d'abril a les 22.05, el 33 emetrà el programa “Arts i oficis”, una sèrie de divulgació i entreteniment, dedicada a les professions del sector de les indústries creatives, aquest capítol parlarà d'arts plàstiques: pintura.

Tot ofici necessita un sentit i una motivació. En el cas dels artistes plàstics, els dos elements es fusionen en la manera d'explicar-nos la realitat. Tota obra neix amb la voluntat de comunicar. L'artista plàstic converteix l'habilitat d'imaginar i recrear mons paral·lels en un ofici que alguns consideren simplement una manera de viure. Com sabem, doncs, que aquesta activitat funciona i transcendeix la mera expressió personal i per comunicar mitjançant l'emoció? Yamandú Canosa, artista de llarg recorregut; Alejandra Ataré, una jova pintora, i els representats de la Faculta de Belles Arts treballen amb aquestes preguntesPodeu veure el resum del capítol sobre "arts plàstiques:pintura" aquí.