Convocatòria de beques específiques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals

RESOLUCIÓ CLT/640/2016, de 26 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diferents àmbits culturals.