OneDrive pel col·lectiu UB

Fruit del conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i Microsoft, us oferim la possibilitat que tot el col·lectiu de la UB (Alumnes, PDI i PAS) gaudeixi d’un espai d’emmagatzematge al núvol, sense cap cost. Es tracta de OneDrive per a l’Empresa (OneDrive for Bussiness) , una biblioteca personal per emmagatzemar documents de treball, amb la possibilitat de compartir la informació. Inclou Office Online, que permet carregar, crear, editar i compartir documents de Microsoft Office directament des d’un navegador web.

Aquest servei ofereix una capacitat de 1 TB per usuari i permet tenir a l’abast els nostres documents, ja sigui des de l’ordinador de la feina com des d’altres dispositius (portàtil, ordinador de casa, tablet, mòbil, etc).

El OneDrive s’ofereix com una alternativa a la unitat personal de xarxa, la U:\ del servidor de fitxers en ús per a PDI i PAS, de menys capacitat d’emmagatzematge i que es preveu tancar en breu.

Més informació: [+]