EXPOSICIÓ: "TRAÇ·BAIX·WALK·2015"

CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT 
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Lloc: Masia de Can Comas, Camí de la Ribera, s/n - El Prat de Llobregat.
Entre el 22/03/2015 i el 22/06/2015
Inauguració: Diumenge, 22 de març a les 12:00h.

El proper 22 de març, primer diumenge de primavera, a les 12 del migdia s’inaugurarà l’exposició fotogràfica TRAÇ·BAIX·WALK·2015, a la seu del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (Masia de Can Comas, Camí de la Ribera, s/n - El Prat de Llobregat). Fruit del conveni de col·laboració entre el Consorci del Parc Agrari i la Universitat de Barcelona, l’exposició te com a objectiu promoure el coneixement d’alguns dels paisatges i territoris de l’àmbit del Parc, des de noves aproximacions artístiques i visuals. Es podrà visitar fins el 22 de juny.

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat té per objectiu principal estructurar l'espai agrícola del delta i la vall baixa del riu Llobregat per garantir les condicions necessàries per a una producció agrícola competitiva i de qualitat, entenent l'àmbit del parc com a una àrea econòmica especialitzada; en aquest cas d'activitat agrària productora d'aliments. L’activitat agrària que es desenvolupa en el Parc Agrari és moderna, dinàmica, de qualitat i amb futur. Però al mateix temps la metròpolis, amb les seves dinàmiques genera paisatges xocants, poètics, escandalosos...

Les fotografies exposades són el resultat de l’activitat docent de l’assignatura optativa del Grau en Belles Arts de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona “Les Arts en Trànsit: Visions Nòmades” -grup U3- curs 2013-2014 i de l’assignatura “Walking Art, Paisatge i Fotografia” curs 2014-2015 del Màster en Creació Artística Contemporània.

Experiència de treball de camp basada en el Walking Art –el caminar com a pràctica artística, ètica i estètica- recorreguts, derives i transurbancies sobre el territori. Paisatge de segona mà, de frontera, periurbà, franja, límit; espai essencialment nòmada que ens invita al trànsit, a deambular, al descobriment i a la sorpresa. Un lloc d’arribada i assentament, abandonament i decadència, regeneració i demolició, reutilització o re-landscaping, adaptació i supervivència.

Les imatges ens permeten experimentar estèticament el concepte de no-lloc que ha anat configurant fins als nostres dies el rostre del paisatge de la surmodernité. En paraules de l’antropòleg francès Marc Augé, un lloc pot definir-se com un espai d’identitat, relacional i històric; un espai que no pot definir-se ni com a espai d’identitat, ni com a relacional, ni com a històric, seria un no-lloc o espai de transitorietat. Espais buits que presenten una naturalesa contradictòria encara no compresa per falta de sentit o contingut. Fotografies que són un intent de reconèixer i acceptar el món tal i com existeix. Són els paisatges familiars que s’han tornat invisibles, les parts del nostre entorn que la costum ens ha portat a no veure. És el paisatge comú d’allò quotidià i allò ordinari en què la majoria dels éssers humans habitem. Imatges testimonials de la nostra contemporaneïtat.

Línia de treball desenvolupada per:
-Observatori sobre la Didàctica de les Arts (ODAS)
-Grup de recerca i innovació docent de la Universitat de Barcelona

Comissaris de l’exposició:
-Dr. Pep Mata, professor titular del Departament d’Escultura de la UB i del grup ODAS.
-Sr. Raimon Roda, director-gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. 

Més informació: [+]