EXPOSICIÓ: "Gran Muelle" d'Aldo Urbano

ALDO URBANO
C/ Urgell, 239 4-1A
Inauguració: Divendres, 27 de març de 2015 a les 19:00h

Aldo Urbano, estudiant de la Facultat de Belles Arts i becari de la Guasch Coranty el 2013, presenta l'exposició "Gran Muelle".

"Al principi es creia que les partícules de llum viatjaven a velocitat infinita, de manera que la gravetat no seria capaç d’alentir-les, però el descobriment de Roemer que la llum es propaga amb velocitat finita significà que la gravetat hi podia tenir efectes considerables."

Més informació: [+]  [+]