Donació d'obres al MACBA

Philippe Méaille dóna a la Col·lecció MACBA: Paintings I no. 2, 1966; Paintings I no. 7, 1966; Paintings I no. 8, 1966; Geology, 1967-1968; Potato Print Model 1, 1967 i Potato Print Model 2, 1967. Aquestes obres s’exposen actualment al Museu en el marc de la mostra Art & Language incomplet. Col·lecció Philippe Méaille i es podran veure fins al 12 d’abril de 2015. L’exposició comprèn més de 500 obres, moltes de les quals no s’havien exposat des de la dècada dels seixanta, que permeten traçar un recorregut per una de les aportacions artístiques més complexes i bel·ligerants de la segona meitat del segle XX.

Font: Comunicat de premsa MACBA.