CONVOCATÒRIA: "Ingràvid" per a artistes multidisciplinaris

INGRÀVID. FESTIVAL DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE L'EMPORDÀ
amb la co-producció de l'Arts Santa Mònica.
Termini de presentació: 10 d'abril de 2015.

L’Ingràvid, Festival de Cultura Contemporània de l’Empordà amb la co-producció de l’Arts Santa Mònica (Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya) obre per segon any consecutiu una convocatòria per a artistes que té com a objectiu incorporar la participació ciutadana en els processos de producció artística, de manera que creador i qualsevol altra persona aliena a la producció cultural o la creació artística treballin conjuntament en pro d’un objectiu comú que també guardi relació amb el dia a dia de la nostra societat, l' actual.

BASES:
Destinataris
Creadors, artistes de qualsevol disciplina, investigadors, col·lectius... parant especial atenció a aquell tipus de creador “adisciplinar”, que llur paper abraci diversos camps de treball, on les línies que separen les clàssiques disciplines no existeixen.

Punt de partida
La relació creació contemporània amb ciutadania. És a dir, l’artista o col·lectiu haurà de treballar aquesta relació, i amb una temàtica lliure, involucrar en el procés de treball una persona o col·lectiu aliena al món de l’art.

Temàtica
El projecte haurà de tractar una qüestió, problemàtica o tema actual que afecti a la ciutadania ja sigui de forma local o global.

Format
Vídeo de durada màxima de 7 minuts + un objecte representatiu de la proposta que pugui exposar-se en una paret.

(...)

Podeu consultar les BASES completes de la convocatòria.

Més informació: [+]