CONVOCATÒRIA: "II Biennal d'Art Jove"

ACADÈMIA DE BELLES ARTS DE SABADELL F.P.
Termini de presentació: 20 d'abril de 2015

Es convoca la segona edició de la Biennal d'Art Jove a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P. , amb una clara vocació de seguir apostant per aquests artistes amb una prometedora trajectòria i donar-li's l'oportunitat de visibilitzar la seva obra proposant un espai i un reconeixement per l'ocasió. Us convidem a participar-hi. A continuació us informem de les bases.

BASES

1. Participants
Poden participar-hi tots els artistes que visquin a Catalunya, nascuts entre els anys 1978 i 1989, exceptuant els guanyadors o accèssits de l’edició passada.

2. Les obres
Tant el tema com la tècnica són lliures. Cada concursant podrà participar amb una sola obra. Característiques de l’obra: Les dimensions en el cas de les obres bidimensionals no ha d’excedir els 150 x 150 cm, mentre que el màxim de les obres tridimensionals és de 100x100x100cm.

3. Premis
Hi haurà dos premis:

•Primer premi de la II Biennal 2.000€ i una exposició individual a la Sala I de l’Acadèmia.

•Segon premi de la II Biennal 1.000€ i una exposició individual a la Sala II de l’Acadèmia.

Els premis estaran sotmesos a la retenció fiscal vigent, que es deduirà en el moment del pagament. Es poden atorgar accèssits si el Jurat ho creu escaient. Les obres guanyadores del premi quedaran en propietat del Fons d’Art de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell Fundació Privada.

4. Jurat
El jurat de selecció està format per professionals del món de la cultura i comissaris d’exposicions aliens a l’entitat, així com de membres de Junta de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P. Les decisions del jurat són inapel·lables.

(...)

Podeu consultar les BASES completes de la convocatòria.

Més informació: [+]