BEQUES per fer pràctiques en diferents àmbits culturals

GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Cultura.
Termini de presentació: 9 de març de 2015.

Les persones físiques que tinguin la titulació establerta en el punt 2 de les BASES ESPECÍFIQUES es poden presentar a les beques següents:
En aquesta categoria es poden concedir beques per a les especialitats següents:
  • Conservació – restauració de béns culturals mobles en l’especialitat de pintura sobre tela i de grans dimensions.
  • Conservació preventiva i curativa de béns culturals mobles en col·leccions de pintura de cavallet.
  • Conservació - restauració de béns culturals mobles en l’especialitat de pintura sobre fusta.
  • Conservació - restauració de béns culturals mobles en l’especialitat d’escultura sobre fusta.
  • Conservació - restauració de béns culturals en l’especialitat de pintura mural.
  • Conservació - restauració de béns culturals en l’especialitat d’escultura en pedra.
  • Conservació - restauració de béns culturals mobles en l’especialitat de materials arqueològics ceràmics.
  • Conservació - restauració de béns culturals mobles en l’especialitat de materials arqueològics metàl·lics.
  • Tècniques fotogràfiques aplicades a la conservació - restauració de béns culturals.
  • Anàlisi de materials orgànics de mostres associades a béns culturals mitjançant cromatografia de gasos acoblat amb espectròmetre de masses.

Més informació: [+]