BEQUES: "Kreas" de Girona

AJUNTAMENT DE GIRONA
Termini de presentació: 21 de març de 2015

KREAS és el primer nom que es va donar el 1832 a la proteïna que ara coneixem amb el nom de creatina, la qual és necessària per mantenir en forma la musculatura i garantir un bon rendiment esportiu. Jugant metafòricament amb aquest nom i funció, prenem el mot KREAS per identificar la "proteïna de les arts". KREAS és el nom de la convocatòria d'ajuts a la creació i professionalització artística de l'Ajuntament de Girona. Aquesta proteïna de les arts té l'objectiu de recolzar les iniciatives i projectes d'artistes o entitats culturals de la ciutat tan a nivell econòmic com a través de la cessió d'espais i material municipal.

Objectius:

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a fomentar la creativitat i la recerca artístiques a la ciutat de Girona.

Modalitats:
  • Subvencions KREAS de suport a la creació artística.
  • Beques KREAS d'estudis i/o recerca artística.
Destinataris:

Poden optar a la convocatòria les persones físiques o jurídiques de la ciutat de Girona en qualsevol camp artístic: música, teatre, dansa, circ, literatura, arts visuals i audiovisuals, cultura tradicional i popular.

1. Els peticionaris de les subvencions poden presentar la sol·licitud a títol particular, de forma individual o col·lectiva, tot complint els següents requisits:
  • Acreditar la vinculació amb la ciutat de Girona a través d’una d’aquestes opcions:
  • Les persones físiques han de demostrar que tenen fixada la seva residència o que desenvolupen la seva activitat artística a la ciutat de Girona mitjançant empadronament o contracte de lloguer.
  • Les empreses, entitats, associacions o agrupacions hauran de demostrar que un mínim del 50% dels seus membres tenen fixada la seva residència o desenvolupen la seva activitat artística a la ciutat de Girona mitjançant empadronament o contracte de lloguer.
  • Les entitats i associacions sol·licitants hauran d’estar inscrites en el Registre d'Entitats d’aquest Ajuntament.
  • Presentació de l’acord amb un espai d’exhibició de la ciutat Girona per a la realització de l’estrena o presentació pública del projecte.
2. Presentar certificat d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social.

(...)

Més informació: [+]