La Fundació Vila Casas dóna a la vila de Sant Cugat una escultura de Salvador Juanpere

FUNDACIÓ VILA CASAS
Dia: 25 de febrer de 2015
Hora: 13:00h
Lloc: Sala Ginesta

El proper dimecres, 25 de febrer, a les 13 h, a la Sala Ginesta, Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat, i Antoni Vila Casas, en nom i representació de la Fundació Privada Vila Casas, signaran un conveni de donació de l’obra escultòrica «Socle des formes», de Salvador Juanpere (Vilaplana, Baix Camp, 1953), propietat de la Fundació, a la ciutat.

La Fundació Vila Casas, institució fundada l’any 1986 per l’empresari farmacèutic Antoni Vila Casas, és una entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectiu prioritari promocionar l’art contemporani català. En aquesta ocasió fa una donació de l’obra «Socle des formes», d’acer corten, realitzada per Salvador Juanpere l’any 2012, a l’Ajuntament de Sant Cugat. L’obra es conservarà i s’exhibirà d’acord amb els protocols més adequats a la seva naturalesa, essent el Museu de Sant Cugat el responsable de vetllar pel seu estat de conservació.

La peça, a més, formarà part del Pla d'Escultura Pública de la ciutat, com a eina per apropar el conjunt de la ciutadania al fet escultòric i fer de la ciutat un referent en l’àmbit de l’escultura urbana.

Font: Fundació Vila Casas.

Més informació: [+]