BEQUES "FormARTE"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Gobierno de España.
Termini de presentació: 18 de març de 2015

Existeixen 6 modalitats de beca:

Modalidad A) Becas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales: 14 becas.

Modalidad B) Becas de Museología: 14 becas.

Modalidad C) Becas de Biblioteconomía y Documentación: 14 becas.

Modalidad D) Becas de Archivística: 16 becas.

Modalidad E) Becas de Gestión Cultural: 14 becas.

Modalidad F) Becas de Artes Plásticas y Fotografía: 4 becas.

-Cada aspirant només podrà sol·licitar una modalitat de beca.
-El període de gaudiment de la beca estarà comprès entre l'1 de maig i el 31 de desembre de 2015.

Més informació i bases completes: [+]