PREMI Internacional a la Innovació Cultural

CCCB (Barcelona)
Termini d'enviament dels projectes: 5 de febrer de 2015

El Premi Internacional a la Innovació Cultural és un nou certamen biennal creat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) amb motiu del seu 20è aniversari. Té com a objectiu estimular projectes que explorin els possibles escenaris culturals dels pròxims anys mitjançant la investigació i la pràctica. El tema de l'edició 2014-2015 és «Públic/s».

Poden optar al premi:
  • Persones físiques de més de 18 anys residents a qualsevol país, sense que importi la seva nacionalitat. S'hi poden presentar individualment o com a col·lectiu, i en aquest cas hauran de designar per escrit un representant a efectes del Premi.
  • Persones jurídiques: associacions, cooperatives, fundacions o organitzacions sense ànim de lucre, de qualsevol país. Hauran de designar per escrit un representant a efectes del Premi.

Podeu consultar les BASES del premi.

Més informació: [+]