MASTER CLASS: "La mirada i l'objecte" amb Chema Madoz

ES BAULARD (Palma de Mallorca)
Divendres, 23 de gener de 2015 entre les 17 i les 20h.

-Places limitades.
-Preu: 30€ (10% de descompte pels Amics d'Es Baulard)

En paral·lel a la mostra “Reproductibilitat 1.2. Fundación Aena + Es Baluard”, Chema Madoz impartirà una master class que du per títol “La mirada i l'objecte”.

Aquesta master class s’articula com una sessió intensiva estructurada en dos blocs diferents però interrelacionats en què s’aprofundirà en el treball d’artistes que han centrat el seu interès en l’objecte des de perspectives i metodologies contraposades i una segona part en la que es tractarà de fer un acostament a la mirada de l’autor i com ha anat variant des que a mitjans dels vuitanta comencés a fotografiar el seu entorn més proper.

L’interès d’aquest artista no és fotografiar el que veu sinó crear els objectes que vol fotografiar, imatges preconcebudes mentalment. Genera imatges insòlites en les quals objectes quotidians són modificats donant-los un sentit poètic, creant una dialèctica entre el real i el virtual.

“Es Baluard Image Research” és un programa estable del museu com a escola formativa que n'uneix les master class, seminaris i missions artístiques. Investigant, formant i interrogant sobre què és imatge avui, la fotografia i el frame.

Més informació i inscripcions: [+]