Protocol de la Universitat de Barcelona contra l'assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual

http://www.ub.edu/bellesarts/bbaa/docs/protocol_violencia.pdf