Programa d'estudis A*DESK . Tercer itinerari: THE PINK PANTHER

A*DESK

08/04/2014 - 19/06/2014

Com produeix realitat l'art? En quin mesurada la pràctica artística intervé en l'articulació de convencions socials i en quina mesura també és capaç de fer-les, desfer-les o transformar-les?

Amb les nocions de “*performativitat” i “narrativitat” s'articulen actualment un conjunt de discursos que situen el llenguatge i les interaccions simbòliques com a aspectes centrals en la producció de realitat i les maneres de *aprehenderla. Des d'aquest punt de vista, les construccions socials i identitàries es descriuen com el resultat d'uns determinats processos culturals, en el marc dels quals la pràctica artística també està implicada.

En el tercer itinerari del programa d'Estudis de A**Desk 2013-2014, "Zombies, Frankenstein and the Pink Panther" ens fixem en les maneres en com des de la producció audiovisual, teatral, textual, així com també expositiva, s'incideix en la construcció de maneres de veure i viure el món. Especialment, analitzarem els processos en els quals la pràctica artística contemporània explora possibilitats per incidir en la transformació de patrons culturals, els seus processos de *agenciamiento, així com els plantejaments des dels quals analitzar aquest gir pragmàtic que està tenint lloc arran del paradigma de la *performatividad.

L'itinerari inclou 11 sessions de seminari, 12 sessions de laboratori i 2 workshops. El primer workshop, que anirà a càrrec de Black Tulip, es planteja des d'una perspectiva experiencial i per experimentar amb el grup diferents maneres en quines l'art produeix situacions. El segon workshop anirà a càrrec de Raimudas Malasauskas.

Més informació sobre els Seminaris i Workshops