Pechakucha Night Barcelona Vol.18. Museu del Disseny de Barcelona

07.03.14 a les 19 hores / Museu del Disseny de Barcelona. Pl. de les Glories Catalanes, 37-38


PechaKucha Night Barcelona vol.18 és el primer esdeveniment organitzat per Oscar Guayabero i Mich Micenmacher i suposa un punt d'inflexió en les PechaKucha Night introduint un "lema" per a cada nit

Dos conceptes contraposats seran el fil conductor per anar descobrint idees i projectes.
En aquest cas anirem del Micro al Macroveient com des del més petit als més immens, la mida sí que importa

Per a això tindrem des Nanotecnologia a Astronomiades microurbanisme al Big Data. Des del local al globalA més tindrem una sorpresa amb un contingut secret.

PechaKucha Night neix de la  d'Astrid Klein i Mark Dytham (KleinDytham Architecturea la ciutat de Tòquio l'any 2003 com eina per transmirconeixement d'una forma amena.
Es tracta de generar punts de trobada interdisciplinàriaon camps com l'arquitecturala sociologiael disseny gràfic i de modala música, lafotografiael disseny industrial, el cinema, la creació multimèdiala publicitatl'antropologiala medicina o la química ambientaltenen un espaid'interacció