Haver fet un lloc on els artistes tinguin dret a equivocar-se


14 de març - 25 de maig de 2014

Haver fet un lloc on els artistes tinguin dret a equivocar-se mostrarà els trenta-cinc anys de recorregut de l'Espai 13 —que ha allotjat dues-centes quaranta-nou exposicions fins al moment— significa mostrar les seves aportacions i l’entramat de relacions que ha establert. La història entreteixida amb el temps i el context discorren alhora. La història local, que és també la de la pròpia escena, contribueix a crear el present continu a través de l’intercanvi amb altres geografies de l’emergència internacional. Com si les programacions de l’Espai 10 i l’Espai 13 haguessin constituït un centre d’art dins de la pròpia Fundació, l’exposició, i el llibre que l’acompanya, plantegen tot el que ha tingut lloc en aquests espais com si es tractés d’una col·lecció. Les peces que permeten recuperar exposicions del passat, la documentació sobre altres i una rigorosa disposició espacial, que segueix els temes fonamentals de l’art contemporani en les quatre últimes dècades, permetran posar de manifest fins a quin punt el patrimoni generat és una condensació de les condicions sociohistòriques i de l’abast de la institució.

Inauguració: 13 de març, a les 19.30 h