Doble autorització - Lola Lasurt28 de març - 24 de juny de 2014 / Espai 13 - Cicle Arqueologia preventiva


Doble autorització sorgeix de l'encreuament de dues històries: la primera tracta dels trasllats i la duplicació que ha sofert el monument dedicat a Francesc Ferrer i Guàrdia; l’altra del canvi de nom d’una plaça de Mont-roig del Camp, de Generalísimo Franco a Joan Miró.

Els monuments i les places són dos elements que la cultura occidental ha destinat tradicionalment a la commemoració, però Lola Lasurt els considera des de la seva inestabilitat i se centra en els moments de trànsit. Així s'aprecia com de la intersecció entre l’impuls per oficialitzar memòries i l’impuls de les memòries emergents poden sorgir altres models commemoratius.

Inauguració: 27 de març a les 19.30 h