VIIª Convocatòria Pública per a la ocupació de tallers de La Escocesa
La Escocesa com a Fàbrica de Creació de la ciutat de Barcelona fa una convocatòria oberta a artistes visuals per ocupar 1 taller de treball.

Espais vacants i condicions
 • 1  espaci disponible a partir de març de 2014. 
 • El taller medeix 7x5 metres.
 • El taller disposa d'una petita cambra fosca pel revelat fotogràfic o com a magatzem.
 • Preu mensual del taller per: artistes individuals = 100 € / col·lectiu d'artistes = 150€.
 • Les residències de la convocatòria son de duració màxima de dos anys (prorrogable excepcionalment a tres anys, sempre condicionat al projecte desenvolupat i a la valoració ad hoc del jurat pertinent).


El jurat

Per garantitzar la igualtat de condicions, la selecció de l'ocupació dels espais serà realitzada per un jurat. Aquest jurat està compost per 6 membres amb la següent estructura: 
 • 3 membres externs:
  • Eulàlia Valldosera, artista.
  • David Armengol,  comissari independent (Barcelona).
  • Laura Tammen,  Galería Senda (Barcelona).
 •  1 membre de l'Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
 •  2 membres interns (de l’Associació d’Idees / La Escocesa):
  • Pere Llobera, artista.
  • David Franklin, artista.


7 de març: Tancament de la convocatòria (recepció de propostes - dossiers)


Més informació a: info@laescocesa.org