La Capella, visita comentada a l’exposició ”Triple Mortal”